Ozak BT 312/S - 25 - FULL HEIGHT TURNSTILE

Pešačka barijera pune visine, jednostrana sa prolazom u oba pravca, rotori i šipke su od 304-grade nerđajućeg čelika, ostali delovi konstrukcije su mekanog čelika sa zaštinim premazom Tri ruke (120° rotor sistem), zeleni i crveni LED indikator smera, širina prolaza 600mm, dimenzije 1500x1370x2261mm, radna temperatura od -20°C do 68°C, IP56, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema sa DIP prekidačima odabira režima rada uključujući i kontrolisan prolaz u oba smera, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 60 prolaza/minut, nominalno ~10-25 prolaza/minut