USLUGE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLA NA RADU

  • Izrada akta o proceni rizika
  • Izrada pravilnika bezbednosti i zdravlja na radu
  • Obavljanje poslova BZNR(lice za BZNR)
  • Pregled i ispitivanje elektricnih instalacija
  • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
  • Pregled i ispitivanje opreme za rada
  • Ispitivanje uslova radne sredine