USLUGE I POSLOVI PRIVATNOG OBEZBEÐENJA

 • Stručna obuka za poslove privatnog obezbeđenja
  • Procena rizika i ugroženosti objekata
  • Fizičko tehničko obezbeđenje lica, imovine objekata i poslovanja javnih manifestacija i skupova građana
  • Planiranje, projektovanje i nadzor tehničkog obezbeđenja
  • Ugradnja i održavanje tehničkog obezbeđenja
 • Usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja lica
 • Obezbeđenje javnih manifestacija i skupova građana
 • Obezbeđenje sportskih priredbi
 • Monitoring iz kontrolnog centra 24h 365 dana
 • Intervencija ka ugroženim objektima