KARIJERA

Armada Security već 6 godina kontinuirano radi na unapređenju rada svog poslovanja i kvaliteta usluga. Uspeli smo da oko sebe skupimo odličan tim ljudi. Naš slogan je Mi brinemo za vašu bezbednost. Službenici obezbedjenja ARMADA SECURITY su stručni, sposobni, društveno odgovorni i adekvatno obučeni za poverene zadatke.


Zaposleni moraju ispunjavati sve uslove propisane zakonom o privatnom obezbeđenju i to:

 • da su u radnom odnosu
 • da su prošli proveru MUP
 • da imaju dozvole za posedovanje i nošenje oružja (u slučaju da je to zahtev naručioca posla)
 • da su završili protivpožarnu obuku
 • da su položili obuku za bezbednost i zdravlje na radu
 • da poseduju uverenje o zdavstvenoj sposobnosti za rad
 • da poseduju proveru kod nadležnog suda, da nisu krivično osuđivani ili pod postupkom
 • da poseduju jednoobraznu i prepoznatljivu uniformu
 • da su prošli proces edukacije po standardu ARMADA SECURITY
 • da su licencirani od strane MUP Republike Srbije po važećem zakonu o PO

Ako želiš da budeš deo uspešnog tima, a smatraš da možeš ispuniti navedene uslove prijavi se za posao. Prijave za zaposlenje predaju se lično na adresi: Armada Security ul.Nikole Pašića bb.Tržni centar guševica, drugi sprat, lokal br. 16.

Neophodno je poneti

 • fotokopiju očitane lične karte, 3 kopije
 • fotokopiju Uverenja SUDA da niste pod istragom (ne starije od 6 meseci)
 • fotokopiju Uverenja MUP-a da niste krivično kažnjavani (ne starije od 6 meseci)
 • potvrdu sa Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice poslednjih 6 meseci uredno prijavljeno na biro za nezaposlene