Paradox PCS250

Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS (samo u GSM modu rada), slanje fabrički definisanih glasovnih poruka sa kombinacijom VDMP3 (samo u GSM modu), jednostavna instalacija, povezivanje sa 4 žice