WesternSecurity PS-129

Pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, zaštita od kratkog spoja, automatsko testiranje svih parametara uz indikaciju neipravnosti, tajmer, indikacija praznog akumulatora